Leren schoen

De moderne samenleving heeft ons geconditioneerd om te geloven dat bepaald gedrag acceptabel is, daarom handelen we meestal blindelings zonder erbij na te denken. Een van die gedragskenmerken is het zien van alle niet-menselijke dieren als handelswaar, in de overtuiging dat ze geen doel dienen en op deze planeet zijn gezet zodat we ze kunnen consumeren. Hoewel sommige individuen steeds meer rekening houden met de ecologische en milieukosten van in het verleden genomen beslissingen, blijft het teleurstellend genoeg de norm om dierlijke producten te consumeren, proefdieren te misbruiken en leren kleding of schoenen te dragen.

Leer is breed geaccepteerd
Bijna iedereen, inclusief veel vegetariërs, vinden het dragen of gebruiken van leer/leder geen probleem en bovendien milieuvriendelijk. Waarom? Vanwege de algemene misvatting dat leer gewoon een bijproduct is van de vleesindustrie en dat we door het te kopen verspilling voorkomen. Ondanks dat steeds meer mensen erkennen hoe wreed en ecologisch destructief de leerindustrie is, blijft het een populair materiaal.

Leer is gemaakt van de huid van een dier. Koeien leveren het grootste deel van het gebruikte leer, terwijl geiten, varkens en schapen dit aanvullen om aan de vraag te voldoen.

Ondanks dat het meeste leer wordt verkregen van dieren die worden geslacht voor hun vlees of van dieren die niet langer genoeg melk produceren om winstgevend te zijn, zou het dwaas zijn om aan te nemen dat het dus gewoon een bijproduct is. Er is namelijk een belangrijke economische onderlinge afhankelijkheid tussen de bio-industrie en de leerhandel. Daarom verkopen boeren niet elk onderdeel van elk dier om verspilling te minimaliseren, maar juist om inkomsten en winst te maximaliseren. Om die reden is leer een dierlijk product zoals elk ander: geproduceerd om aan de vraag van de consument te voldoen, terwijl het de zakken van degenen binnen de respectievelijke bedrijven vult. In feite is leer goed voor ongeveer 10% van de totale waarde van het dier, waardoor het het meest waardevolle onderdeel is!

Duur en luxe leder
Het meest “luxueuze” materiaal (dat wil zeggen zacht en dun) wordt geleverd door pasgeboren vleeskalveren en soms zelfs ongeboren kalveren die te vroeg uit de baarmoeder worden gehaald. Tevens is er vanuit de exotische en luxueuze leermarkt een toenemende vraag naar andere huiden, puur om esthetische redenen. In landen waar dierenbeschermingswetten weinig betekenen of niet bestaan, worden dieren regelmatig gedood ondanks dat hun lichamen weinig of geen vlees aanbieden, en soms zelfs wanneer het gaat om een bedreigde diersoort. Dit komt door de vraag van de consument, waardoor financiële prikkels worden gecreëerd om dieren af te slachten voor hun huid.

Exotische dieren
In China, India en verschillende andere ontwikkelingslanden worden wilde dieren (vaak illegaal) gepocheerd vanwege hun huid. Deze omvatten (maar zijn niet beperkt tot) alligators, olifanten, hagedissen, struisvogels, slangen en zebra’s. Het zijn dieren waar we zuinig op zijn, of waar we films over kijken…

Bovendien worden in China (‘s werelds grootste exporteur van leer) naar schatting twee miljoen katten en honden gedood vanwege hun huid, wat niet door consumenten kan worden opgemerkt vanwege een volledig gebrek aan etikettering of opzettelijke verkeerde etikettering.

Wrede omstandigheden
Of ze nu worden gekweekt voor vlees, melk of hun huid, elk van deze dieren lijdt onder extreem wrede omstandigheden.

Het is immers geen geheim dat dieren in de commerciële zuivel- en vleesindustrie maanden of jaren worden misbruikt, maar dat zijn feiten die we liever niet horen. Evenals het gegeven dat er in slachthuizen vaak tot wel 400 dieren per uur worden verwerkt, waarbij het niet ongebruikelijk is dat een dier verkeerd wordt bedwelmd en daarom levend wordt gevild. In sommige landen is dit zelfs de feitelijke methode om de huid van dieren zoals hagedissen en slangen te verkrijgen, omdat men gelooft dat het de huid soepel houdt.

Enorme impact op het milieu
De productie van leer heeft ernstige gevolgen voor het milieu, die tweeledig zijn. Allereerst is de bio-industrie een extreem vuile, milieuonvriendelijke; en (fossiele) brandstofintensieve praktijk. Bij het grootbrengen van miljarden dieren per jaar worden miljoenen tonnen afval geproduceerd die zowel de grond als de watervoorziening verontreinigen, terwijl miljoenen tonnen methaan (een van de krachtigere broeikasgassen) in de atmosfeer terechtkomen.

Ten tweede, als de huid of huid eenmaal van het geslachte dier is geoogst, moet het een proces in drie fasen ondergaan om leer te worden. Het resterende vruchtvlees wordt weggeschraapt en de haartjes verwijderd, waarna de huid wordt behandeld (gelooid) om ervoor te zorgen dat deze niet ontbindt. De huid wordt vervolgens verdund, opnieuw gelooid, gesmeerd en, indien nodig, geverfd. Bij dit proces worden verschillende chemicaliën en gifstoffen gebruikt, waaronder ammoniak; op cyanide gebaseerde kleurstoffen, formaldehyde; en meer. Sommige van deze producten zijn kankerverwekkend en ze zijn allemaal milieuverontreinigend, die uiteindelijk in de lucht, de grond en de watervoorziening terechtkomen. Deze processen zijn natuurlijk van toepassing in landen waar milieuregels niet worden gehandhaafd. Op deze manier blijven we onze aarde, maar ook onszelf constant vervuilen! Dit heeft echt enorme gevolgen.

Stop de vraag naar leer
Het kopen, en dus het creëren van extra vraag naar, een leerproduct geeft boeren een financiële prikkel om meer te produceren. Dit is echter niet nodig, aangezien het inmiddels mogelijk is om alternatieven te verkrijgen die zijn gemaakt van natuurlijke, gerecyclede of synthetische materialen. Zoals de sneakers die wij verkopen.